Over toekomstgerichte organisaties en leiders

Waarom worstelt de ene organisatie om te overleven en tekent de andere schijnbaar moeiteloos een pad uit naar de toekomst? Het begint bij het werken aan organisatiematuriteit.

Scenario 1:
de organisatie in overlevingsmodus

De wereld verandert razendsnel en je organisatie heeft er geen vat meer op. Ze haakt af en draait vierkant.

Jullie proberen er het beste van te maken, maar niemand slaagt erin om de negatieve spiraal om te buigen. Dat leidt tot frustratie, demotivatie en passiviteit.

Scenario 2:
de lerende, wendbare organisatie

De wereld verandert razendsnel en dat is prima: meer leer- en innovatiekansen!

Jullie organisatie haalt er de relevante uit, benut ze en past zich zo steeds aan. Ze is niet enkel klaar voor de toekomst, ze geeft die mee vorm en inspireert zo medewerkers en klanten.

Zo groeien jullie naar de gewenste organisatiedynamiek

Een lerende, wendbare organisatie bestaat uit teams die openstaan voor verandering en kansen grijpen om bij te leren. De sleutel daarvoor ligt bij de leidinggevenden. Laten zij zich niet meer leven maar gaan ze terug aan het roer staan? Daarvoor moeten ze bewust in contact staan met hun eigen emoties en met wie ze zijn. Organisaties die hiervoor kiezen, doen aan emotionele innovatie. Als ze die stap zetten, zullen leidinggevenden groeien, écht veranderen en hun teams inspireren.

Breng terug leven in jullie organisatie

Die emotionele innovatie begeleiden wij bij leidinggevenden, teams en organisaties. De effecten zijn ingrijpend en blijvend, want een verhoging van de organisatiematuriteit – de emotionele en mentale draagkracht van de medewerkers en de professionele structuur van de organisatie – garandeert een solide groeibasis voor de toekomst. Meer draagkracht op alle vlakken brengt immers terug leven in jullie organisatie.

Zet vandaag de eerste stap en verken ons aanbod:

Voor leidinggevenden Voor teams Voor organisaties