Bouw de organisatie van de toekomst
Kantelkracht voor groei

Schort er iets aan jullie samenwerking, structuur, cultuur of performantie? Buig die negatieve spiraal om en bouw aan een organisatie die klaar is voor de toekomst.

Wanneer zit de organisatie vast?

 • Een gebrek aan structuur remt medewerkers in hun performantie. Iedereen raakt meegezogen in de chaos en de organisatie belandt in een negatieve spiraal.
 • De energie in de organisatie ligt laag, wat leidt tot spanningen tussen teams of departementen, verlammende conflicten tussen leidinggevenden, een hoog verloop enz.
 • Medewerkers geloven niet meer in de organisatie en/of in zichzelf. Ze lopen er de kantjes vanaf, blijven gemakkelijk thuis, vormen kliekjes, vertonen pestgedrag, …

Kies een traject op maat van jullie uitdaging

Spanningen tussen teams of departementen

Open samenwerking, een heldere rolverdeling en volop energie. Ruimte om te luisteren, te leren van elkaar en samen resultaten te boeken. Zo maken we dit waar:

 1. Verkenning | We luisteren naar elke betrokkene en halen de lont uit het kruitvat.
 2. Gesprek | Tijdens één of meer gezamenlijke gesprekken herstellen we de relatie.
 3. Visie | Het team werkt één visie uit op team(samen)werking, wij ondersteunen.
 4. Samenwerking | Samen vertalen we de visie naar een samenwerkings- en overlegstructuur.
Gebrek aan HR-structuur

Willen jullie performante, tevreden medewerkers? Leidinggevenden die zich ondersteund weten? Een productieve organisatie die sterke resultaten neerzet? We zetten jullie op weg:

 1. Analyse | Samen met de zaakvoerder of directeur brengen we de noden in kaart.
 2. Structuur | Zijn de noden helder? Dan bouwen we de nodige HR-processen en structuren.
 3. Beleid | Een HR-beleid op maat en duidelijke service-afspraken geven zekerheid in de toekomst.
 4. Mensen | We maken helder welk HR-team nodig is en rekruteren en begeleiden het (optioneel).
Nood aan cultuurverandering

Mikken jullie op een organisatie waarin het gedrag van mensen strookt met de waarden op de muur of met de merkbelofte naar de klanten? Is het jullie streefdoel om echt en geloofwaardig te zijn naar alle stakeholders? Daar zetten wij graag onze schouders onder. Volg even mee:

 1. Voorzet | We maken de huidige cultuur én de cultuur die de organisatie nodig heeft zichtbaar en dus glashelder.
 2. Advies | Tijd voor keuzes! We geven advies en begeleiden de directie naar een actieplan.
 3. Voorbeeldrol | Tegelijk leert de directie om de nieuwe cultuur neer te zetten in de praktijk en zelf het voorbeeld te geven.
 4. Bottom-up | Medewerkers geven de waarden vorm in hun taal en gaan met zichzelf aan de slag.
Nood aan performantieverbetering

Een positieve dynamiek die medewerkers voortstuwt en klanten doet terugkomen? Een waardengedreven organisatie die (niet toevallig) sterk presteert? Zo begeleiden we jullie:

 1. Analyse | Wat ondermijnt de performantie? Waar zit het vast? We leggen de oorzaken één na één bloot.
 2. Advies | Wat moeten jullie zeker aanpakken? Wat is sterk aanbevolen? En hoe realiseren jullie de kanteling?
 3. Uitvoering | Indien gewenst voeren we (een deel van) het advies samen met jullie uit, tot jullie klaar zijn om over te nemen.
Proactief werken aan organisatiematuriteit

Waarom wachten tot het fout gaat? Maak de organisatie nu al klaar voor de toekomst met emotionele innovatie. Zo doen we dat:

 1. Analyse | Met een aantal ijkpunten brengen we de organisatiematuriteit in kaart. We vergelijken die met de gewenste bedrijfsresultaten binnen 1 en 3 jaar.
 2. Advies | Jullie krijgen strategisch advies over hoe de organisatie aan maturiteit kan winnen en welke rol leidinggevenden en HR hierin spelen.
 3. Begeleiding | We verhogen de maturiteit via de leidinggevenden door gericht stappen te zetten naar emotionele innovatie.
 4. Transformatie | De leidinggevenden worden nu facilitators van de maturiteitsverhoging in hun teams, via de vooropgestelde strategie.

Ik heb Mieke leren kennen als een echte expert in persoonlijke en teamontwikkeling, coaching en change management. Ze is pragmatisch, no-nonsense en resultaatgedreven. Je kan echt op haar rekenen om elk project tot een goed einde te brengen.

– Gert De Winter, CEO Baloise Groep

 

Waarom organisaties StarsInOurEyes inschakelen?

 • Hefboomeffecten | We zoomen in en uit tot we het totaalplaatje van de organisatie zien. Dat blijft in ons achterhoofd, ook al werken we aan een deelproject. Zo weten we waaraan we moeten sleutelen om snel belangrijke veranderingen in gang te zetten.
 • Mens- en resultaatgericht | Door de projectmatige aanpak met heldere doelstellingen en een stappenplan weet je altijd waarmee we bezig zijn. Tegelijk waken we over het energieniveau van het projectteam, zodat de implementatie ‘als vanzelf’ verloopt.
 • Lerende, wendbare organisatie | We organiseren het traject zo dat de organisatie er beter en slimmer van wordt. Zo kunnen jullie voortaan op eigen kracht verder.

Een vrijblijvend gesprek over jullie organisatie?

Bel +32 496 57 76 07 of  Stuur een bericht